இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)TEMPZ

UPCOMING EXAMS

Railway RPF (Constables,Sub-Inspectors) New Batch Starts on July-15th - Rush For Admission /Railway RPF (Constables,Sub-Inspectors) Vacancies - 9739 Rush For Admission / TNPSC-Group-II-Interview Post:1547 Vacancies- Exclusive Teaching at Tempz Academy In Trichy.
slide11 slide44 slide66 slide77

Our Skills

The institution with its exuberant desire to venture into the field of academics wants to create an unparalleled growth in its entire endeavor.

TUITION

99%

NEET

95%

RRB

85%

BANKING

80%

TNPSC

90%
இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)TEMPZ

Have a question or need a custom quote?

The institution with its exuberant desire to venture into the field of academics wants to create an unparalleled growth in its entire endeavor.
Please Contact:+91- 74484 33333.

Main Branch


TEMPZ ACADEMY ,
TABS Complex ,2nd Floor ,
41,Bharathidasan Salai ,
Cantonment ,
Trichy-620001 ,Tamilnadu.

Branch 2


TEMPZ TECHNICAL
INSTITUTE ,
TABS Complex ,2nd Floor ,
41,Bharathidasan Salai ,
Cantonment ,
Trichy-620001 ,Tamilnadu.

Branch 3


TEMPZ ACADEMY ,
Sri Sivananda Balalaya School ,
2nd Cross ,Ramalinganagar
South Extension ,
Vayalur Road ,
Trichy-620001 ,Tamilnadu.

Total Visitors : 2547